2013. április 19., péntek

DXN


DXN je úspěšně řízena z centra Malajsie a uskutečňuje "One Dragon", "One World One Market" a "One Mind" koncepci. DXN dohlíží na celý proces - od pěstování houby, její zpracování, až po činnost marketingu zaměřenou na spotřebitele. DXN má řídící systém na světové úrovni, výzkumná a vývojová činnost je garancí špičkové kvality produktů a zaručuje úspěch jejich spolupracovníků. DXN se nachází na prestižním 28. místě a je nejlepší společností přímeho prodeje v Malajsii.

"One Dragon" Celý proces - pěstování, zpracování a marketing - vše provádí firma sama, za přísné kontroly kvality produktů.
 "One World One Market" Do celého světa rozšířená možnost připojení se a bonusový systém pro každého kmenového zákazníka.
 "One Mind" Firma a kmenoví zákazníci mají společný zájem na DXN obchodě. Plantáže Ganodermy DXN plantáže Ganodermy mohou být hrdé na mnohé zvláštní a důležité charakteristiky při pěstování Ganodermy špičkové kvality. 

Tyto zvláštnosti jsou následující: Vyhovující klimatické podmínky - teplé a vlhké ovzduší 26 - 27˚ C Čistá voda - udržovaná na 7,0 - 7,9 pH Čerstvý vzduch - plantáže jsou daleko od osídlených, znečištěných oblastí, aby se zamezilo výskytu jedovatých látek v produktech Bio pěstování - používají se přírodní látky jako rýžové slupky, piliny, bez pesticidů a steroidů. 
Tímto způsobem umí připravit více než 200 druhů prvořadých a druhořadých přípravků jako např.: koenzym, aminokyseliny, uhlohydráty a jiné stopové prvky, které opraví a posílí kvalitu houby, vypěstované množství, růst a odolnost vůči škůdcům Způsob tkanivové kultury - produkují 1 milion Ganodermy ve špičkové kvalitě, n jednoduchých mateřských plantážích Způsob dočasného uspořádání - používají proto, aby se nedostaly do styku s Ganodermou nežádoucí látky, tím zaručují její růst

Plantáže Ganodermy firmy DXN zabírají 70 ha. Je to největší plantáž v Malajsii a první, která obdržela certifikát MS ISO 14001:2004 a taktéž potvrzení kvality od Lloyd´s v červenci 2000. Tento certifikát osvědčuje, že všechny fáze pěstování Ganodermy vyhovují normě MS ISO 14001:2004 a vyhovují všem požadavkům, které stanovilo Ministerstvo ochrany životního prostředí. V listopadu roku 2007 Ministerstvo zemědělství akreditovalo plantáže DXN Lingzhi do Malajského programu Bioplán, což znamená, že vyhovují normě MS 1529:2001 a taktéž nárokům na certifikované Bioplantáže. Závod DXN na výrobu léčiv se rozprostírá na celkové ploše 34.000 metrů čtverečních a je vybavený nejmodernejší technikou. Je to první zpracovatelský závod Ganodermy v Malajsii, který obdržel certifikát TGA (Seznam látek s léčivými účinky) od Ministersta zdravotnictví Austrálie a od Lloyd´s pojišťovny obdržel certifikát kvality MS ISO 9001 2000 v září 1999. Mezi prvními obdržel GMP (Za kvalitní výrobní technologii) od Farmaceutického úřadu Ministerstva zdravotnictví Malajsie.Dva závody na zpracování Ganodermy se rozprostírají na ploše 42.000 metrů čtverečních a tady, na zařízeních špičkové kvality, vyrábějí potravinové a nápojové výrobky. Nejnovější výrobní podnik DXN má sektor kosmetiky a sektor zpracování ovocných šťáv a enzymů, přibližně na 70.000 metrech čtverečních výrobní plochy. Sektor kosmetiky v srpnu roku 2007 obdržel certifikát GMP od Úřadu léčiv ministerstva zdravotnictví Malajsie. DXN Marketing je první MLM - firma, která spustila koncepci "Jeden svět, jeden trh" umožňující distributorům pocházejícím z různých zemí, sponzorovat nové distributory na místní nebo mezinárodní úrovni. DXN je v Malajsii leadrem trhu v exportu MLM. Posláním DXN je výzkum a rozvoj, tím zabezpečuje výrobu produktů špičkové kvality. Toto úsilí DXN o rozvoj výzkumu vedlo k tomu, že produkty firmy odpovídají nejvyšším mezinárodním normám a jsou natolik přírodního původu, nakolik je to vůbec možné.


Laboratorní oddělení DXN Holding Bhd 17. července 2006 získalo Akreditační diplom MS ISO/IEC 17025 za vyhovění technickým požadavkům a za obsluhu systémů zabezpečujících kvalitu v laboratořích. Rozvojem výzkumu DXN zdůrazňuje svoje dlouhodobé cíle - za nejdůležitější považuje v každé výrobní fázi ochranu životního prostředí a zdraví člověka.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése